Grupa II - dla studentów - Bliżej Wiedzy

Niniejszym deklaruję chęć udziału w 40 godzinnym szkoleniu mającym na celu zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Grupa II - dla studentów - Bliżej Wiedzy
Przyjmuję do wiadomości, że udział w programie jest dla mnie bezpłatny – program finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy nr 2/HEK/2022 z dnia 04.01.2022. W związku z tym zobowiązuję się do udziału w co najmniej 32 godz. szkolenia, a o ewentualnej rezygnacji poinformuję koordynatora programu z wyprzedzeniem.
Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego, z siedzibą w Opolu (45-220) przy Placu Oleandrów 8, w celu korzystania z oferowanych usług - rekrutacji i realizacji szkolenia oraz rozliczenia publicznego zadania zleconego.