Konferencje powiatowe

Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – wnioski z badań i rekomendacje w miastach powiatowych województwa opolskiego

Konferencje w powiatach – „Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – wnioski z badań i rekomendacje w miastach powiatowych województwa opolskiego”.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konferencyjnym, którego celem jest zwiększenie efektywności (skuteczności) profilaktyki uzależnień w społecznościach lokalnych poprzez zwiększenie kompetencji decydentów i osób mających wpływ na jakość wdrażanych i realizowanych oddziaływań.

Cele operacyjne spotkań:

 • • przybliżenie najnowszych wyników badań epidemiologicznych z zakresu uzależnień wraz z wnioskami służącymi lepszemu dostosowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  • dostarczenie wiedzy z obszaru uniwersalnej profilaktyki uzależnień opartej na naukowych dowodach skuteczności wraz z elementami różnicującymi formy i treści w stosunku do różnych grup odbiorców
  • dostarczenie wiedzy o nowoczesnych formach i metodach możliwych do zastosowania profilaktycznego w lokalnych społecznościach
  • promocja i przybliżenie wybranych rekomendowanych programów profilaktyki uzależnień dostępnych w województwie opolskim wraz z danymi kontaktowymi do ich bezpośrednich realizatorów
  • dostarczenie wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów reagowania w sytuacjach pojawienia się wśród młodzieży zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych – skuteczne formy interwencji.

Ramowy program konferencji składa się z 4 głównych bloków merytorycznych: epidemiologia, profilaktyka uniwersalna, interwencja profilaktyczna (profilaktyka selektywna) oraz nowoczesne metody w profilaktyce uzależnień.

Sesje wykładowe/seminaryjne realizowane będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktyczne doświadczenia w obszarze tematycznym wystąpienia. Podczas każdego ze spotkań prezentowane będą ponadto trzy dostępne lokalnie, rekomendowane programy profilaktyczne.

Adresaci:
Spotkania konferencyjne realizowane będą na terenie 10 miast powiatowych województwa opolskiego. Chcielibyśmy, aby w każdej z grup uczestników znaleźli się przedstawiciele:

 • • władz powiatu lub/i komórki odpowiedzialnej za promocję zdrowia lub politykę społeczną
  • władz gmin z terenu powiatu lub/i komórek odpowiedzialnych za promocję zdrowia lub politykę społeczną
  • przedstawiciele systemu oświaty (rekomendowany udział dyrektora ds. wychowawczych i pedagoga/psychologa szkolnego z jednej placówki)
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających statutowo w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz wychowania dzieci i młodzieży
  • przedstawiciele służby zdrowia
  • przedstawiciele lokalnych mediów (jeśli funkcjonują)
  • przedstawiciele Policji
  • przedstawiciele poradni psychologiczno pedagogicznych
  • przedstawiciele szkolnych Rad Rodziców

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Cykl spotkań finansowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego.

20lat finansowanie1

 

Terminy konferencji w poszczególnych miastach powiatowych aktualnie są ustalane. Osoby, które zgłoszą chęć udziału w konferencji otrzymają drogą mailową informacje o terminie konferencji oraz agendę spotkania.

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Zapisy - powiat brzeski - konferencja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23 (sala konferencyjna – parter), w dniu 05.04.2019 roku w godzinach 09:00 – 14:00
 2. Zapisy - powiat głubczycki 25.05.2018 r. w godz. 09:00 – 14:00 - Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, Aleja Śląska 1 (zapisy zakończone)
 3. Zapisy - powiat kędzierzyńsko-kozielski - konferencja odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Matejki 19 w dniu 28.09.2018 roku w godzinach 09:00 – 14:00 (zapisy zakończone)
 4. Zapisy - powiat kluczborski - konferencja odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w dniu 01.10.2018 roku w godzinach 09:00 – 14:00 w Auli Szkoły przy ul. Mickiewicza 10 (zapisy zakończone)
 5. Zapisy - powiat krapkowicki - 27.04.2018 w godz. 09:00 – 14:00 – Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, Sala Obrad Rady Powiatu (II piętro) (zapisy zakończone)
 6. Zapisy - powiat namysłowski - 08.06.2018 r. w godz. 09:00 – 14:00 - Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, Sala Narad im. Michała Ilnickiego (I piętro) (zapisy zakończone)
 7. Zapisy - powiat nyski - konferencja odbędzie się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6, w dniu 22.03.2019 roku w godzinach 09:00 – 14:00
 8. Zapisy - powiat oleski - konferencja odbędzie się w Zespole Szkół w Oleśnie, ul. Sądowa 2 w dniu 21.09.2018 roku w godzinach 09:00 – 14:00 (zapisy zakończone)
 9. Zapisy - powiat prudnicki - 06.04.2018 Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku (zapisy zakończone)
 10. Zapisy - powiat strzelecki - odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23 w dniu 09.10.2018 roku w godzinach 09:00 – 14:00 (zapisy zakończone)