DLA STUDENTÓW

Bliżej wiedzy – dalej od uzależnień behawioralnych

Uzależnienia behawioralne (niechemiczne) stają się w Polsce coraz większym problemem. Współczesny człowiek dąży do spróbowania i korzystania ze wszystkiego co uważa za interesujące, ciekawe, przyjemne. Ekstremalne sporty, nowinki technologiczne, zabawa, zakupy - to wszystko jest interesujące, ale może powodować utratę kontroli. Badacze pokazują analogię między nowymi uzależnieniami czynnościowymi, a uzależnieniami od substancji.

Proponowany cykl szkoleniowy odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji studentów nauk społecznych w zakresie uzależnień behawioralnych - zarówno na poziomie profilaktyki, jak i terapii.

Cel główny:
Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Cele szczegółowe:
• poszerzenie wiedzy uczestników nt. uzależnień behawioralnych,
• nabycie wiedzy o koncepcjach, poziomach i strategiach profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych,
• nabycie wiedzy dot. terapii uzależnień behawioralnych,
• nabycie wiedzy i kompetencji dot. wykorzystania Dialogu Motywującego w profilaktyce.

Program zakłada przeprowadzenie 40 godzinowego szkolenia składającego się łącznie z 10 godz. wykładów i 30 godz. zajęć warsztatowych. Poszczególne spotkania szkoleniowe (5 modułów) obywać się będą każdorazowo w wymiarze 8 godz.: 2 godziny wykładów oraz 6 godzin warsztatu. Zajęcia realizowane będą weekendowo.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

Moduł I. Uzależnienia behawioralne - definicje, mechanizmy, klasyfikacja
Realizator:
Mirosława Olszewska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikat interwencji kryzysowej nr 17 PTP,

Moduł II. Hazard problemowy i patologiczny
Realizator:
Anna Ryczkowska - Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog

Moduł III. Uzależnienie od Internetu
Realizator:
Dariusz Zawora - psycholog, realizator programów profilaktycznych i interwencyjnych z zakresu uzależnień behawioralnych

Moduł IV. Koncepcje, poziomy i strategie profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych
Realizator:
Marek Łabudziński - psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizator rekomendowanych programów profilaktycznych (m.in. FreD)

Moduł V. Dialog Motywujący – metodą pracy w uzależnieniach behawioralnych
Realizator:
Mirosława Olszewska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikowany interwent kryzysowy

Do udziału w cyklu szkoleniowym w pierwszym półroczu 2022 planujemy zaprosić łącznie około 45 osób (3 grupy uczestników/3 edycje szkolenia) - studentów kierunków społecznych: medycyna, psychologia, pedagogika, resocjalizacja i praca socjalna z uczelni wyższych woj. opolskiego

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników – program finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy nr 2/HEK/2022 z dnia 04.01.2022 zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zgłoszenia osobiste do programu: www.pro.opole.pl zakładka „dla studentów”. Należy wybrać grupę pod kątem dogodnych terminów i dokonać rejestracji. Zwrotnie kandydat otrzyma informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

W grupie I zajęcia realizowane będą zdalnie; w dwóch pozostałych w tradycyjnej formie spotkania grupowego.

Więcej informacji chętnie udzieli Marek Łabudziński – koordynator szkolenia, nr tel. 602 291 485.

Grupa 1: zajęcia realizowane zdalnie na platformie ZOOM (bez limitu miejsc)

Spotkanie 1 – 05.03.2022 r. (sobota) 

Spotkanie 2 – 13.03.2022 r. (niedziela) 

Spotkanie 3 – 19.03.2022 r. (sobota) 

Spotkanie 4 – 26.03.2022 r. (niedziela) 

Spotkanie 5 - 03.04.2022 r. (niedziela)

Zapisy zakończone

Grupa 2: zajęcia realizowane w formie tradycyjnego spotkania grupowego (max. 10 osób)

Spotkanie 1 – 09.04.2022r. (sobota) 

Spotkanie 2 – 24.04.2022 r. (niedziela) 

Spotkanie 3 – 08.05.2022 r. (niedziela) 

Spotkanie 4 – 14.05.2022 r. (sobota) 

Spotkanie 5 – 22.05.2022 r. (niedziela) 

Wyślij zgłoszenie - grupa II

Grupa 3: zajęcia realizowane w formie tradycyjnego spotkania grupowego (max. 10 osób)

Spotkanie 1 – 07.05.2022 r. (sobota)

Spotkanie 2 – 15.05.2022 r. (sobota) 

Spotkanie 3 – 21.05.2022 r. (niedziela) 

Spotkanie 4 – 28.05.2022 r. (niedziela) 

Spotkanie 5 – 04.06.2022 r. (sobota) 

 

Wyślij zgłoszenie - grupa III

 blizej wiedzy loga