DLA STUDENTÓW

Bliżej wiedzy – dalej od uzależnień behawioralnych – program edukacyjny dla studentów nauk społecznych

Uzależnienia behawioralne (niechemiczne) stają się w Polsce coraz większym problemem. Współczesny człowiek dąży do spróbowania i korzystania ze wszystkiego co uważa za interesujące, ciekawe, przyjemne. Ekstremalne sporty, nowinki technologiczne, zabawa, zakupy - to wszystko jest interesujące, ale może powodować utratę kontroli nad nowymi zdobyczami. Badacze pokazują analogię między nowymi uzależnieniami czynnościowymi, a uzależnieniami od substancji.

Proponowany cykl szkoleniowy odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji studentów nauk społecznych w zakresie uzależnień behawioralnych - zarówno na poziomie profilaktyki, jak i terapii. Zajęcia  realizowane są w ramach zadanie 5.2.1 pkt. 2: programu Ministra Zdrowia - realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

Cel główny:
Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pracy socjalnej z województwa opolskiego w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu poprzez przeprowadzenie 40 godzin zajęć warsztatowo-wykładowych dla 6 grup szkoleniowych.

Cele szczegółowe:
• poszerzenie wiedzy uczestników nt. etiologii oraz mechanizmów powstawania uzależnień behawioralnych,
• nabycie wiedzy dot. klasyfikacji uzależnień behawioralnych, w tym: uzależnienia od hazardu, sieci, seksoholizmu, pracoholizmu, zakupoholizmu, siecioholizmu i innych,
• zwiększenie wiedzy dot. diagnostyki uzależnień czynnościowych, poziomów zaburzeń – analiza zachowań towarzyszących,
• nabycie wiedzy o koncepcjach, poziomach i strategiach profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych,
• nabycie wiedzy dot. podejść terapeutycznych w obszarze uzależnień behawioralnych,
• nabycie wiedzy i kompetencji dot. wykorzystania Dialogu Motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych.

Program zakłada przeprowadzenie 40 godzinowego szkolenia składającego się łącznie z 10 godz. wykładów i 30 godz. zajęć warsztatowych. Poszczególne spotkania szkoleniowe (5 modułów) obywać się będą każdorazowo w wymiarze 8 godz.: 2 godziny wykładów oraz 6 godzin warsztatu. Zajęcia realizowane będą w Opolu, weekendowo.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 

Moduł I. Uzależnienia behawioralne  - definicje, mechanizmy, klasyfikacja

Realizator:

Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikat interwencji kryzysowej nr 17 PTP,

 

Moduł II. Hazard problemowy i patologiczny

Realizator:

Anna Ryczkowska - Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog

 

Moduł III. Uzależnienie od Internetu

Realizator:

Aleksandra Krzak, pedagog resocjalizacji, realizator programów profilaktycznych

Jakub Krzak, psycholog, instruktor warsztatów teatralno-kabaretowych, realizator programów profilaktycznych

 

Moduł IV.  Koncepcje, poziomy i strategie profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych

Realizator:

Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizator rekomendowanych programów profilaktycznych (m.in. FreD)

 

Moduł V. Dialog Motywujący – metodą pracy w uzależnieniach behawioralnych

Realizator:

Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikowany interwent kryzysowy

Do udziału w cyklu szkoleniowym zapraszamy studentów medycyny oraz kierunków społecznych: psychologia, pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna z uczelni wyższych woj. opolskiego. Zajęcia realizowane będą w grupach 15-osobowych.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników – program finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy nr 128/HEK/2020  z dnia 02.01.2020 r. z Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej informacji chętnie udzieli Mirosława Olszewska – koordynator szkolenia, nr tel. 602 666 791.

Zgłoszenia do programu odbywają się poprzez poniższy formularz elektroniczny. Prosimy o wybranie dogodnych terminów (wybór grupy) i wypełnienie zgłoszenia. O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę czekać na informację zwrotną drogą e-mail.

Grupa 1:

Spotkanie 1 – 03.10.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 2 – 11.10.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 3 –17.10.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 4 – 25.10.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 5 - 07.11.2020 r. (sobota) g. 09.00

Grupa 2:

Spotkanie 1 – 04.10.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 2 – 10.10.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 3 –18.10.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 4 – 24.10.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 5 - 08.11.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Grupa 3:

Spotkanie 1 – 14.11.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 2 – 22.11.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 3 – 28.11.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 4 – 06.12.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 5 - 12.12.2020 r. (sobota) g. 09.00

Grupa 4:

Spotkanie 1 – 15.11.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 2 – 21.11.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 3 – 29.11.2020 r. (niedziela) g. 09.00

Spotkanie 4 – 05.12.2020 r. (sobota) g. 09.00

Spotkanie 5 - 13.12.2020 r. (niedziela) g. 09.00

 blizej wiedzy loga