Bliżej wiedzy

Bliżej wiedzy – dalej od uzależnień behawioralnych” – program edukacyjny dla studentów nauk społecznych

Uzależnienia behawioralne (niechemiczne) stają się w Polsce coraz większym problemem. Współczesny człowiek dąży do spróbowania i korzystania ze wszystkiego co uważa za interesujące, ciekawe, przyjemne. Ekstremalne sporty, nowinki technologiczne, zabawa, zakupy - to wszystko jest interesujące, ale może powodować utratę kontroli nad nowymi zdobyczami. Badacze pokazują analogię między nowymi uzależnieniami czynnościowymi, a uzależnieniami od substancji.

Proponowany cykl szkoleniowy odpowiada na potrzebę podnoszenia kompetencji studentów nauk społecznych w zakresie uzależnień behawioralnych - zarówno na poziomie profilaktyki, jak i terapii. Zajęcia realizowane są w ramach zadanie 5.2.1 pkt. 2: programu Ministra Zdrowia - realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

Cel główny:
Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Cele szczegółowe:
• poszerzenie wiedzy uczestników nt. uzależnień behawioralnych,
• nabycie wiedzy o koncepcjach, poziomach i strategiach profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych,
• nabycie wiedzy dot. terapii uzależnień behawioralnych,
• nabycie wiedzy i kompetencji dot. wykorzystania Dialogu Motywującego w profilaktyce.

Program zakłada przeprowadzenie 40 godzinowego szkolenia składającego się łącznie z 10 godz. wykładów i 30 godz. zajęć warsztatowych. Poszczególne spotkania szkoleniowe (5 modułów) obywać się będą każdorazowo w wymiarze 8 godz.: 2 godziny wykładów oraz 6 godzin warsztatu. Zajęcia realizowane będą w Opolu, weekendowo.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

Moduł I. Uzależnienia behawioralne - definicje, mechanizmy, klasyfikacja
Realizator:
Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikat interwencji kryzysowej nr 17 PTP,

Moduł II. Hazard problemowy i patologiczny
Realizator:
Anna Ryczkowska - Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; specjalista psychoterapii uzależnień, socjolog

Moduł III. Uzależnienie od Internetu
Realizator:
Aleksandra Krzak, pedagog resocjalizacji, realizator programów profilaktycznych
Jakub Krzak, psycholog, instruktor warsztatów teatralno-kabaretowych, realizator programów profilaktycznych

Moduł IV. Koncepcje, poziomy i strategie profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań kompulsywnych
Realizator:
Marek Łabudziński psycholog społeczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, realizator rekomendowanych programów profilaktycznych (m.in. FreD)

Moduł V. Dialog Motywujący – metodą pracy w uzależnieniach behawioralnych
Realizator:
Mirosława Olszewska, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener interpersonalny II stopnia PTP, certyfikowany interwent kryzysowy

Do udziału w cyklu szkoleniowym zapraszamy łącznie 90 osób - studentów kierunków społecznych: psychologia, pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna z uczelni wyższych woj. opolskiego. Zajęcia realizowane będą w sześciu 15-osobowych grupach.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników – program finansowany jest z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy nr 184/HE/2018 z dnia 02.01.2018 r. z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zgłoszenia osobiste do programu: hazard@pro.opole.pl  – drogą zwrotną prześlemy kartę zgłoszeniową wraz z instrukcją i informacją o dokładnych terminach zajęć.

Więcej informacji chętnie udzieli Mirosława Olszewska – koordynator szkolenia, nr tel. 602 666 791.