WCZESNA POMOC

fred

 FreD

wczesna, krótka interwencja
dla młodych osób używających narkotyków

Przyłapanie młodego człowieka na używaniu legalnych bądź nielegalnych narkotyków należy traktować jako sygnał, iż taka osoba potrzebuje pomocy w odpowiedzialnym traktowaniu substancji psychoaktywnych. Jednym ze sposobów pomocy jest zapewnienie młodym ludziom miejsca oraz przekazanie odpowiednich informacji, tak by mogli zastanowić się nad własnym używaniem. Celem interwencji jest powstrzymanie używania narkotyków zanim przybierze ono jawny, problemowy charakter.

Program FreD, w kontekście profilaktyki uzależnień, został sklasyfikowany jako krótka interwencja. Krótkie interwencje mają charakter jednorazowy lub  stanowią krótki program składający się z kilku interwencji (w przypadku FreDa maksymalnie czterech). Krótka interwencja powstała jako alternatywa dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu.

Program FreD kierowany jest to młodzieży w wieku 14-21. Potencjalni beneficjenci programu figurują w rejestrach policyjnych/sądowych w związku z narkotykami lub zostali przyłapani na używaniu (nielegalnych) substancji w szkole, pracy lub przez rodziców.

W większości przypadków młodzi ludzie stykają się z programem telefonicznie (na przykład dzwoniąc pod specjalny numer programu FreD - 608 758 715). Na tym etapie pokrótce charakteryzują swoją aktualną sytuację, natomiast pracownik programu wyznacza datę rozmowy kwalifikacyjnej (diagnozującej). Rozmowa kwalifikacyjna zajmuje od 40 do 60 minut, ma indywidualny charakter.

W programie bierze udział od 6 do 10 uczestników. Na program składa się osiem godzin zajęć, które podzielone są na trzy sesje. Interwencja porusza następujące zagadnienia tematyczne:

  • - wiedza na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
  • - zastanowienie się na własnymi wzorami używania oraz jego motywami,
  • - rady praktyczne mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję,
  • - informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.


Zajęcia realizowane są na terenie Opola. Po utworzeniu grupy istnieje możliwość realizacji zajęć w dowolnym miejscu na terenie województwa opolskiego. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miasta Opola.

Bezpośredni telefon do programu Fred w woj. opolskim: 608 758 715 (jeśli tel. nie odpowiada, proszę dzwonić 602 291 485)

 fred loga

Ulotka FRED do pobrania (PDF)