logo 1procent male 

Możesz wesprzeć naszą działalność

Jak przekazać darowiznę

Darowiznę pieniężną można przekazać w dowolnej kwocie w formie przelewu bankowego. W tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe” lub ewentualnie wskazać dokładny cel (z listy zawartej w Statucie PRO - §8), na jaki ma zostać spożytkowana.

Dane do przelewu:
Pracownia Rozwoju Osobistego
ul. Plac Oleandrów 8, 45-220 Opole
numer rachunku bankowego:
BZ WBK 17 1090 2138 0000 0001 0498 2976

Darowiznę na rzecz organizacji pozarządowych można w rocznym zeznaniu podatkowym odpisać od kwoty dochodu, pomniejszając tym samym podstawę obliczenia podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26) daje możliwość skorzystania z takiej ulgi podatkowej.

Jak przekazać 1% podatku

Sprawdź, czy możesz przekazać nam 1% podatku
1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
• podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer KRS Pracowni Rozwoju Osobistego (0000250394). Opcjonalnie możesz wskazać cel, na jaki pieniądze te mają zostać wydatkowane.

Złóż zeznanie podatkowe.
Urząd Skarbowy prześle pieniądze na nasze konto. Ty będzie mógł sprawdzić na co je wydaliśmy w rocznym sprawozdaniu z działalności, które po zatwierdzeniu jest publikowane na naszej stronie internetowej oraz w bazie sprawozdań OPP na stronie www.pożytek.gov.pl .