Wczesna, krótka interwencja dla młodych osób używających narkotyków.

Program FreD, w kontekście profilaktyki uzależnień, został sklasyfikowany jako krótka interwencja. Krótkie interwencje mają charakter jednorazowy lub stanowią krótki program składający się z kilku interwencji (w przypadku FreDa maksymalnie czterech). Krótka interwencja powstała jako alternatywa dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu.