Bezpłatna i anonimowa poradnia internetowa.

IPK jest Internetową poradnią on-line kierowaną głównie do osób eksperymentujących z narkotykami, używających okazjonalnie i ich bliskich. Z dyżurującymi terapeutami (certyfikowani specjaliści terapii uzależnień) można skontaktować się w czasie rzeczywistym, codziennie w godz. 19.00 – 22.00; ponadto przez całą dobę można korzystać z zasobów informacyjnych zawartych na stronie www.ipk.opole.pl oraz wysyłać zapytania do specjalistów drogą e-mail. Idea IPK opiera się o łatwy, anonimowy i bezpłatny dostęp do specjalistycznych konsultacji psychologiczno – pedagogicznych i terapeutycznych.