Akademia Młodzieżowych Inicjatyw Profilaktycznych.

Głównym zadaniem programu Akademia Młodzieżowych Inicjatyw Profilaktycznych jest przygotowanie młodych ludzi – studentów, wolontariuszy do pełnienia roli opiekunów grup liderskich w szkołach poprzez roczny cykl szkoleń warsztatowych i treningów oraz sieć wsparcia profesjonalnego.