Ochrona i promocja zdrowia

Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS