Dane rejestrowe

Pracownia Rozwoju Osobistego
ul. Plac Oleandrów 8, 45-220 Opole
tel.: 602-291-485
e-mail: biuro@pro.opole.pl
numer rachunku bankowego: BZ WBK 17 1090 2138 0000 0001 0498 2976

Pobierz aktualny wypis z KRS (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000250394
forma prawna: Stowarzyszenie
data utworzenia: 03.02.2006 r.
status: Organizacja Pożytku Publicznego
data otrzymania statusu OPP: 03.02.2006 r.
nr NIP 754 28 51 100
nr REGON 160060759