Koalicja Bezpiecznej Sieci

Koalicja Bezpiecznej Sieci - program profilaktyczny dla młodzieży szkolnej dotyczący bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczne dot. pojawiających się problemów młodych ludzi z nadużywaniem sieci informatycznych. Problem ten bardzo często jest nieuświadomiony przez samych użytkowników Internetu (głównie młodzież), a jednocześnie bywa wyolbrzymiany przez starsze pokolenie (rodzice nauczyciele). Wynika to z ogromnej przepaści pokoleniowej, której przyczyną jest bardzo szybki rozwój nowych technologii. Osoby, które wychowywały się bez dostępu do sieci, komputerów czy telefonów mobilnych, nie rozumieją silnego przywiązania młodzieży do tych technologii. Z kolei młodzież, która zna te dobra już od urodzenia, nie dostrzega symptomów nadużywania czy nawet uzależnienia. Głównym założeniem projektu jest doprowadzenie do dyskusji i konsensusu młodzieży z rodzicami na temat używania Internetu, w taki sposób, by obydwie strony były zadowolone (doprowadzenie do tytułowej Koalicji).

Projekt z zakresu profilaktyki uniwersalnej ma za zadanie normowanie postaw wobec korzystania z sieci informatycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz rodziców i nauczycieli, czyli osób mających bezpośredni wpływ na zachowanie i postawy młodych ludzi.

Celem działań jest zapobieganie uzależnieniom behawioralnych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu. Cel ten realizowany jest poprzez:

  1. • wzrost świadomości i poziomu wiedzy młodzieży na temat używania sieci i związanych z nią zagrożeń,
  2. • wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów w życiu realnym,
  3. • promowanie wśród młodzieży alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poza siecią,
  4. • wyposażenie uczniów w umiejętności racjonalnego poruszania się w sieci,
  5. • wyposażenie rodziców w umiejętności ustalania zdrowych zasad poruszania się po sieci,
  6. • wyposażenie rodziców i nauczycieli w kompetencje umożliwiające wczesne rozpoznawanie symptomów nadużywania sieci przez młodzież.

Program składa się z trzech elementów:

  1. Zajęcia w 10 – 15 osobowej grupie uczniów szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie woj. opolskiego. Czas trwania zajęć – 9 godz.
  2. Szkolenie dla nauczycieli na temat pracy z grupą i bezpiecznego korzystania z sieci. Czas trwania zajęć – 6 godz.
  3. Zajęcia dla rodziców – warsztat (3 godziny) i wspólna pracę z młodzieżą - zapoznanie się z prezentacją nt. bezpiecznej sieci wykonaną przez młodzież w trakcie zajęć. Dzięki temu zabiegowi planujemy nawiązanie porozumienia między rodzicami oraz dziećmi - wspólne stworzenie zasad adekwatnego korzystania z Internetu.

Zajęcia realizowane są w ponadpodstawowych placówkach oświatowych, w dowolnym miejscu na terenie województwa opolskiego. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Działanie realizowane jest w ramach programu III Ministra Zdrowia pn. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych; zadanie 3 - realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia placówki do programu prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@pro.opole.pl.